Jesteś tutaj:

Ich wysokość schody

560
Ich wysokość schody

Połączyły górę z dołem, miasto i parafię, historię i teraźniejszość, a nawet Polaków i Łotyszy. W sobotę, 26 czerwca, uroczyście otwarto schody i bulwar wyszkowski przed kościołem św. Idziego. Wydarzeniu towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej bohaterstwo marynarzy w 1920 roku oraz pokazy ludowej tradycji i kultury polskiej i łotewskiej.
Teren pomiędzy kościołem św. Idziego a restauracją "Wyszkowianka" w ciągu ostatnich miesięcy z nieciekawego, zakrzaczonego. stał się piękną, spacerową promenadą. Nie doszłoby do tego bez współpracy parafii i miasta, wysiłku ludzi i góry pieniędzy. Wynik tak udanej inicjatywy należało stosownie uczcić. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji ojczyzny i wyszkowian, odprawioną przez ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W homilii ks. biskup nawiązał do wysiłku Polaków w obronie narodowej tożsamości i niepodległości w roku 1920r., w tym wojny polsko- bolszewickiej i odzyskania przez nasz kraj dostępu do morza oraz zaślubin Polski z morzem. Na koniec pochwalił współpracę parafii i władz miejskich.
- Mam nadzieję, że to miejsce stanie się atrakcją turystyczną i wizytówką Wyszkowa - powiedział.
Po mszy biskup oraz burmistrz Grzegorz Nowosielski oraz kapitan żandarmerii wojskowej i prezes Zarządu Mazowieckiej Ligii Morskiej i Rzecznej Andrzej Potapowicz odsłonili tablicę upamiętniającą 90. rocznicę bohaterstwa marynarzy i dowódcy II Batalionu Morskiego kpt. Mar. Adama Mohuczego. Wstawili się oni podczas działań wojennych na Bugu i polach bitewnych wokół Wyszkowa, podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. Krótką lekcję historii przedstawił komandor Bractwa Ligi Morskiej i Rzecznej Julian Bielawski.
Chwilę później, ks. biskup Bronakowski oraz ks. proboszcz Waldemar Krzywiński poświęcili nowe schody. Dziekan podziękował swoim parafianom za pracę nad doprowadzeniem skarpy przed kościołem do dzisiejszego jej wyglądu oraz za ofiary pieniężne, bo bez pieniędzy nie udałoby się rozpocząć tego przedsięwzięcia. Parafia poniosła jedną czwartą kosztów projektu.
- Schody i całość inwestycji projektował Wojciech Smółkowski - powiedział ks. Krzywiński. Podziękował wszystkim wykonawcom inwestycji.
- 2322 metry kwadratowe terenu zostały zagospodarowane - zauważył burmistrz Nowosielski. Poinformował, że inwestycja kosztowała 1 milion 850 tyś. zł i podziękował Radzie Miejskiej za zgodę na taką inwestycję oraz pracownikom zaangażowanym w realizację. - Niech służy wszystkim
- podsumował.
Biskup, proboszcz, burmistrz i architekt przecięli symboliczną wstęgę. Po tym władze miejskie i kościelne oraz tłum wyszkowian zeszli na plac przed schodami. Tam koncert dała Orkiestra Dęta Nadbużańskiej Ligi Morskiej
i Rzecznej pod dyrekcją komandora Józefa Kowalewskiego. Kolejną, bardziej rozrywkową częścią sobotniego otwarcia bulwaru, były występy zespołów ludowych, pokazujące różnorodność i piękno tradycji ludowej polskiej
i łotewskiej. Stronę polską reprezentowały zespoły: Oberek, Wrzos, Wyszkowiacy i Nadbużanki, Łotwę zaś barwny i skoczny zespół Gauja. Można też było skosztować dań kuchni łotewskiej i polskiej. Wśród widowni, przed sceną, gościli przedstawiciele łotewskiej ambasady: Vita Dobele, I sekretarz, zastępca ambasadora oraz Andris Livman, III sekretarz ambasady Republiki Łotewskiej w Warszawie.
Zarówno schody, jak i plac, były tego dnia przystrojone flagami i zielenią. Wśród obecnych nietrudno było usłyszeć, że jest to najładniejsze miejsce w Wyszkowie. Z pewnością ma szansę stać się wizytówką naszego miasta.


Źródło: "Głos Wyszkowa" Nr 26 z 29 czerwca 2010 r.