Jesteś tutaj:

Deklaracja dostępności

5167
dla strony internetowej http://www.biblioteka.org.pl

Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowa Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • skany, część zdjęć i grafik nie posiadają tekstu alternatywnego,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących.

Wyłączenia

 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Ostatnia aktualizacja dnia: 2024-03-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie.
 • E-mail: mgbpww@biblioteka.org.pl
 • Telefon: (29) 742-32-61

Każdy ma prawo:


 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:


 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:


  • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie
  • Adres: ul. Generała Józefa Sowińskiego 80, 07-200 Wyszków
  • E-mail: mgbpww@biblioteka.org.pl
  • Telefon: (29) 742-32-61

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Dostępność architektoniczna

  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida  Wyszkowie

  Dla użytkowników Biblioteki Miejskiej dostępne są  trzy  wejścia. Od strony ul. Sowińskiego dostępny jest podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz schody wyposażone w poręcze i oznaczone pasami o odpowiedniej fakturze i kolorze dla osób z dysfunkcją wzroku. Budynek nie posiada miejsc parkingowych. Użytkownicy biblioteki korzystają z parkingu przylegającego do biblioteki, a należącego do Urzędy Skarbowego, który wyposażony jest w 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 


  Biblioteka posiada windę, w której oznaczenia pięter są wypukłe. Wszystkie ciągi komunikacyjne w
  budynku biblioteki są oznakowane w pasy i guzki o odpowiedniej fakturze i kolorystyce.


  Do pomieszczeń bibliotecznych można wjechać na wózku ze względu na szerokie  przejścia  i 
  brak progów oddzielających pomieszczenia.


  Biblioteka posiada toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych na 2. piętrze. Do Biblioteki można
  wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani w druku powiększonym
  dla osób niewidomych i słabowidzących, brak również informacji głosowych oraz możliwości skorzystania z
  tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


  Filia Biblioteczna Nr 1 w Wyszkowie, Aleja Wolności 9 (osiedle Rybienko Leśne)

   • Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
   • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
   • Brak udogodnień wewnątrz lokalu ze względu na małe pomieszczenie,
   • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak
    również informacji głosowych,
   • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


   Filia Biblioteczna w Leszczydole Starym 38

    • Siedziba Filii Bibliotecznej mieści się na parterze w budynku szkoły podstawowej,
    • Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
    • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
    • Filia wyposażona jest w toaletę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
    • Brak udogodnień wewnątrz lokalu ze względu na małe pomieszczenie,
    • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak
     również informacji głosowych.
    • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


    Filia Biblioteczna w Leszczydole Nowinach, ul. Szkolna 26

     • Siedziba Filii Bibliotecznej mieści się w piwnicy szkoły podstawowej,
     • Do wejścia do biblioteki prowadzą schody,
     • Przed budynkiem szkoły znajduje się parking  z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób
      niepełnosprawnych,
     • Brak udogodnień wewnątrz lokalu ze względu na małe pomieszczenie
     • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak
      również informacji głosowych.
     • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


     Filia Biblioteczna w Rybnie, ul. Strażacka 11

      • Siedziba Filii Bibliotecznej mieści się na parterze w części budynku remizy OSP,
      • Wejście do lokalu bezpośrednio z chodnika,
      • Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
      • Brak udogodnień wewnątrz lokalu ze względu na małe pomieszczenie,
      • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, brak również informacji głosowych.
      • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.