Jesteś tutaj:

Będą recytować w stolicy

563
Będą recytować w stolicy

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida 22 marca odbył się powiatowy etap XXXVI Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka". Wzięło w nim udział prawie 40 osób. Jakub Kaniewski z Długosiodła, Natalia Czajkowska z Leszczydołu Starego i Dominika Świerczewska z Wyszkowa będą reprezentować powiat w warszawskim finale konkursu.
Jury (w składzie: Anna Mizińska - kierownik Działu Form Scenicznych i Tańca w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie; przewodnicząca, Agnieszka Kowacka - koordynator konkursu "Warszawska Syrenka" z MCKiS w Warszawie, Krzysztof Arbaszewski - naczelnik Wydziału Edukacji w starostwie, Mariusz Kowalski - dyrektor WOK Hutnik oraz Małgorzata Ślesik-Nasiadko - dyrektor M-G Biblioteki Publicznej) długo obradowało. W ocenie brało pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworu, kulturę mowy i ogólny wyraz artystyczny.
Przewodnicząca komisji, Anna Mizińiska, pochwaliła recytatorów za różnorodność repertuaru i w ogóle zainteresowanie poezją. - Recytacja to jest słowo. Słowo jest najważniejsze - podkreśliła jednak, nawiązując do oryginalnych kreacji i ekspresyjnego zachowania na scenie wielu uczestników.
W kategorii klas 0-III zwycięzcą został Jakub Kaniewski (PSP w Długosiodle; "Spacerek" Dorota Gellner), drugi był Jakub Kucharczyk (PSP w Starym Lubielu), trzecia Ewa Czupryniak (SP l w Wyszkowie) wyróżnienie - Aleksander Kowalczyk (ZS w Woli Mystkowskiej).
W kategorii klas IV-VI zwyciężyła Natalia Czajkowska (SP w Leszczydole Starym; "Komar niewielkie licho" Adam Mickiewicz), II miejsce zajął Szymon Karp (SP 3 w Wyszkowie), III ex aequo - Weronika Łaszczewska (ZSP w Rząśniku) i Wiktoria Jakubczak (SP l w Wyszkowie), wyróżnienie - Mateusz Kot (PSP w Długosiodle).
Kategoria gimnazjum: I miejsce -Dominika Świerczewska (fragm. "Chłopów" Władysława St. Reymonta), II ex aequo - Klarysa Świeżek (Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie) i Marta Kowalczyk (PG w Somiance), III - Olga Karasiewicz (ZSP w Rząśniku). Wszyscy uczestnicy konkursu dostali nagrody książkowe i dyplomy. Zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.
Laureaci pierwszych miejsc przechodzą do finału konkursu, który odbędzie
się w dniach 13-14 kwietnia w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.
TEKST i FOTO: RAFAŁ LIPSKI

*

Komisja konkursowa XXVI Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka", etap gminny (Anna Mizińska, Adam Warpas, Mariusz Kowalski, Małgorzata Ślesik-Nasiadko) przyznała następujące miejsca:
Kl. O-III: I miejsce - Maksymilian Martyna (SP 1), II - Ewa Czupryniak (SP 1), III - Oliwia Kaczmarska (SP w Lucynowie), wyróżnienie - Wiktoria Baranowska (SP 2 w Wyszkowie)
Kl. IV-VI: I - Szymon Karp (SP 3), II -Natalia Czajkowska (SP w Leszczydole Starym), III -Wiktoria Jakubczak (SP 1), wyróżnienie - Oskar Góralewski (SP 3).
Gimnazjum: I - Dominika Świerczewska (Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie), II - Klarysa Świeżek (Gim. 2), m - Michał Kulesza (Gim. nr 2).
Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii reprezentowali gminę w etapie powiatowym konkursu.
In

Źródło: "Nowy Wyszkowiak" Nr 14 z 9 kwietnia 2013 r.