Jesteś tutaj:

Norwidiana

3222


Bibliografia podmiotowa

1. Norwid, Cyprian Kamil, Autoportret, Warszawa 1980.
2. Norwid, Cyprian Kamil, ... lecz ty spomnisz, wnuku, Warszawa 1985.
3. Norwid, Cyprian Kamil, Gorzki to chleb jest polskość, Kraków 1984.
4. Norwid, Cyprian Kamil, Klucze od Echa, Kraków 2018.
5. Norwid, Cyprian Kamil, Autoportret, Warszawa 1982.
6. Norwid, Cyprian Kamil, Białe kwiaty, Warszawa 1974.
7. Norwid, Cyprian Kamil, Choix de poemes, Kraków 1984.
8. Norwid, Cyprian Kamil, Cypryana Norwida "Poezye wybrane", Warszawa 1933.
9. Norwid, Cyprian Kamil, Cypryana Norwida reszta wierszy : odszukanych po dziś a dotąd niedrukowanych, Warszawa 1933.
10. Norwid, Cyprian Kamil, Cywilizacja : legenda, Gdańsk 1978.
11. Norwid, Cyprian Kamil, Czarne i białe kwiaty, Lwów 1910.
12. Norwid, Cyprian Kamil, Czarne kwiaty : z dodaniem kilku fragmentów lirycznych, Sosnowiec 1992.
13. Norwid, Cyprian Kamil, Człowiek, Warszawa 2020.
14. Norwid, Cyprian Kamil, Cztery dramaty, Wrocław 2019.
15. Norwid, Cyprian Kamil, Czułość, Warszawa 1997.
16. Norwid, Cyprian Kamil, Do Najświętszej Panny Marji litanja, London 1962.
17. Norwid, Cyprian Kamil, Do pani na Korczewie : wiersze, listy, małe utwory prozą, Warszawa 1963.
18. Norwid, Cyprian Kamil, Dramaty, Warszawa 1983.
19. Norwid, Cyprian Kamil, Dwie aureole, Warszawa 1949.
20. Norwid, Cyprian Kamil, Dzieła Cyprjana Norwida : (drobne utwory poetyckie-poematy-utwory dramatyczne-legendy, nowele, gawędy-przekłady-rozprawy wierszem i prozą), Warszawa 1934.
21. Norwid, Cyprian Kamil, Klucze od Echa : osobność : wiersze, Kraków 2018.
22. Norwid, Cyprian Kamil, Kształt miłości, Warszawa 1994.
23. Norwid, Cyprian Kamil, Legendy, Warszawa 1964.
24. Norwid, Cyprian Kamil, Liryki wybrane, Warszawa 2001.
25. Norwid, Cyprian Kamil, Listy, Warszawa 1983.
26. Norwid, Cyprian Kamil, Łza znad planety : wybór wierszy, Łódź 1997.
27. Norwid, Cyprian Kamil, Miłość-czysta u kąpieli morskich : komedya, Warszawa 1934.
28. Norwid, Cyprian Kamil, Miniatury dramatyczne, Warszawa 1968.
29. Norwid, Cyprian Kamil, Moja ojczyzna |Sfinks : zaginiony druk ulotny z roku 1861, Warszawa 1971.
30. Norwid, Cyprian Kamil, Myśli : wybrane z listów Cypriana Norwida 1845-1883, Białystok 1993.
31. Norwid, Cyprian Kamil, Myśli o Polsce i Polakach, Białystok 1983.
32. Norwid, Cyprian Kamil, Nowy wybór poezji : wiersze, utwory cykliczne, poematy, Warszawa 1996.
33. Norwid, Cyprian Kamil, O Juliuszu Słowackim : w sześciu publicznych posiedzeniach, Kraków 1909.
34. Norwid, Cyprian Kamil, O muzyce, Kraków 1997.
35. Norwid, Cyprian Kamil, Okruchy poetyckie i dramatyczne, Warszawa 1956.
36. Norwid, Cyprian Kamil, Pierścień Wielkiej-Damy czyli Ex-machina-Durejko, Wrocław 1990.
37. Norwid, Cyprian Kamil, Pióro, Warszawa 1990.
38. Norwid, Cyprian Kamil, Pism prozą Cypryana Norwida. Dział 1, legendy i nowele, Warszawa 1911.
39. Norwid, Cyprian Kamil, Pism prozą Cypryana Norwida. Dział 2, o sztuce i literaturze, Warszawa 1911.
40. Norwid, Cyprian Kamil, Pisma dramatyczne, Warszawa 1937.
41. Norwid, Cyprian [Kamil], Pisma polityczne i filozoficzne, Londyn 1957.
42. Norwid, Cyprian [Kamil], Pisma wszystkie, Warszawa 1971-1976.
T.1 Wiersze. Cz.1. Warszawa 1971,
T.2 Wiersze. Cz.2. Warszawa 1971,
T.3 Poematy, Warszawa 1971,
T.4 Dramaty. Cz.1. Warszawa 1971,
T.5 Dramaty. Cz.2. Warszawa 1971,
T.6 Proza. Cz.1. Warszawa 1971,
T.7 Proza. Cz.2. Warszawa 1973,
T.8 Listy. Cz.1. 1839-1861 Warszawa 1971,
T.9 Listy. Cz.2. 1862-1872 Warszawa 1971,
T.10 Listy. Cz.3.1873-1875 Warszawa 1971,
T.11 Aneksy, Warszawa 1976.
43. Norwid, Cyprian Kamil, Pisma wierszem i prozą, Warszawa 1970.
44. Norwid, Cyprian Kamil, Pisma zebrane, Warszawa Kraków, 1911,
45. Norwid, Cyprian Kamil, Poematy, Warszawa 1983.
46. Norwid, Cyprian Kamil, Poems, Kraków 1986.
47. Norwid, Cyprian Kamil, Poezja i dobroć, Szczecin 1983.
48. Norwid, Cyprian Kamil, Poezje, Kraków 2006.
49. Norwid, Cyprian Kamil, Poezje, Kraków 2010.
50. Norwid, Cyprian Kamil, Poezje, Poznań 1986.
51. Norwid, Cyprian Kamil, Poezje, Poznań 2009.
52. Norwid, Cyprian Kamil, Poezje, Warszawa 2005.
53. Norwid, Cyprian Kamil, Polka : z nieznanymi szkicami autora, Zielona Góra 1978.
54. Norwid, Cyprian Kamil, Promethidion : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Warszawa 1989.
55. Norwid, Cyprian Kamil, Promethidion : rzecz w dwóch dialogach z epilogiem, Kraków 1967.
56. Norwid, Cyprian Kamil, Promethidion, Warszawa 1922.
57. Norwid, Cyprian Kamil, Proza, Warszawa 1983.
58. Norwid, Cyprian Kamil, Sumienie słowa : wybór myśli z listów i rozpraw, Wrocław 2004.
59. Norwid, Cyprian Kamil, Trylogia włoska, Warszawa 1979.
60. Norwid, Cyprian Kamil, Trylogia włoska, Warszawa 1963.
61. Norwid, Cyprian Kamil, Vade-mecum, Wrocław 2003.
62. Norwid, Cyprian Kamil, Vade-mecum, Warszawa 1962.
63. Norwid, Cyprian Kamil, Vade-mecum, Warszawa 1969.
64. Norwid, Cyprian Kamil, Vade-mecum, Lublin 1984.
65. Norwid, Cyprian Kamil, Wam ja, z góry samego siebie ruin, mówię ... Łódź 1988.
66. Norwid, Cyprian Kamil, Wiersze : dodatek krytyczny. T. 2, Warszawa 1966.
67. Norwid, Cyprian Kamil, Wiersze : tekst. T. 1, Warszawa 1966.
68. Norwid, Cyprian Kamil, Wiersze, Warszawa 1983.
69. Norwid, Cyprian Kamil, Wiersze, Białystok 1985.
70. Norwid, Cyprian Kamil, Wiersze wybrane ; Vade-mecum, Białystok 1993.
71. Norwid, Cyprian Kamil, Wiersze, fragmenty, aforyzmy, Warszawa 1999.
72. Norwid, Cyprian Kamil, Wybór pism : wiersze różne ; Milczenie ; Prometidjon, Warszawa 1936.
73. Norwid, Cyprian Kamil, Wybór poezyj, Kraków 1924.
74. Norwid, Cyprian Kamil, Wybór wierszy, Warszawa 1989.
75. Norwid, Cyprian Kamil, Wybór wierszy, Wrocław 1999.
76. Norwid, Cyprian Kamil, W Weronie, Warszawa 1979.
77. Norwid, Cyprian Kamil. Z niedrukowanej korespondencji C.K. Norwida, Poznań 1921.
78. Norwid, Cyprian Kamil, Z rzeczy świata tego, Warszawa 2000.
79. Norwid, Cyprian Kamil, Znaki na papierze : utwory literackie, akwarele, grafiki, rysunki i szkice, Olszanica 2008.

Bibliografia przedmiotowa

1. Borowiec, Anna, Album Orbis Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza, Gdańsk 2016.
2. Borowy, Wacław, O Norwidzie : rozprawy i notatki, Warszawa 1960.
3. Braun, Kazimierz, Cypriana Norwida teatr bez teatru, Warszawa 1971.
4. Buś, Marek, Norwidyści : Miriam, Cywiński, Borowy, Makowiecki, Wyka : konteksty, Warszawa 2008.
5. „Całość” w twórczości Norwida, Warszawa 1992.
6. Chlebowska, Edyta, Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych, Lublin 2014.
7. Chlebowska, Edyta, Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych, Lublin 2017.
8. Chlebowska, Edyta, Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych, Lublin 2019.
9. Chlebowska, Edyta, Cyprian Norwid : katalog prac plastycznych, Lublin 2019.
10. Cyprian Kamil Norwid dzisiaj – W 180 rocznicę urodzin poety, Warszawa 2001.
11. Cyprian Norwid – interpretacje : materiały sesji Warszawa 21-22 kwietnia 1983 r., Warszawa 1986.
12. Cyprian Norwid - w 150 -lecie urodzin : materiały konferencji naukowej 23-25 września 1971, Warszawa 1973.
13. Cyprian Norwid wystawa w 125. rocznicę urodzin : katalog, Warszawa 1946.
14. Cypriana Norwida kształt prawdy i miłości : analizy i interpretacje : praca zbiorowa, Warszawa 1986.
15. Cywiński, Stanisław, O gwiaździsty diament Norwida, Wilno 1935.
16. Czajkowski, Zbigniew, Przyjaźnie i miłości Norwida : rzecz bez przypisów Warszawa 1998.
17. Czemu i jak czytamy Norwida, Warszawa 1991.
18. Droga : Pamięci Cyprjana Norwida. Nr. 11, Warszawa 1933.
19. Dudzik, Grzegorz Piotr, Kapaon, Józef, Tu się poznali rodzice Norwida : Rzeczpospolita Norwidowska, Strachówka, Sulejów, Zielonka 2007.
20. Falkowski, Stanisław, Gladiator prawdy : Norwid - poeta naszych czasów, Warszawa 2018.
21. Falkowski, Zygmunt, Cyprjan Norwid : portret ogólny, Warszawa 1933.
22. Feliksiak, Elżbieta, Poezja i myśl : studia o Norwidzie, Lublin 2001.
23. Fert, Józef Franciszek, Życie Cypriana Norwida : pamiątka dwudziestej rocznicy urodzin poety 1821 - 2021.
24. Fik, Ignacy, Uwagi nad językiem Cyprjana Norwida, Kraków 1930.
25. Filip, Tadeusz, Cypriana Norwida Fortepian Szopena : ze stanowiska twórczości poety odczytany : wydanie krytyczne poematu opatrzone wstępem, przypisami i próbą analizy rytmu, Kraków 1949.
26. Garbaczowska, Janina, Cyprian Norwid, Warszawa 1948.
27. Gąsiorowski, Krzysztof, Norwid – wieszcz sufler, Kielce 2002.
28. Gomulicki, Juliusz W., Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości, Warszawa 1976.
29. Gomulicki, Juliusz W., Liryka i druk : katalog wystawy książek Cypriana Norwida, książek o nim oraz Norwidowskich druków okolicznościowych, Warszawa 1969.
30. Gomulicki, Juliusz W., Nieznane listy Norwida, Warszawa 1957.
31. Gomulicki, Juliusz W., Nieznane świadectwa o Warszawskich latach Norwida (1840-1842}, [s.n.] 1963.
32. Gomulicki, Juliusz W., Norwid i Pani na Karczewie, Warszawa 1963.
33. Gomulicki, Juliusz W., O nieznanym dramacie Norwida, [s.n.] 1961.
34. Gomulicki, Juliusz W., Posłowie do ostatniego tomu „Pism wszystkich” Cypriana Norwida, Warszawa 1976.
35. Gomulicki, Juliusz W., Wprowadzenie do biografii Norwida, Warszawa 1965.
36. Górski, Konrad, O Norwidzie : pięć studiów, Toruń 1949.
37. „Głosów-zbieranie” : wiersze o Norwidzie 1841-1980, Warszawa 1983.
38. Halkiewicz-Sojak, Grażyna, Byron w twórczości Norwida, Toruń 1994.
39. Inglot, Mieczysław, Cyprian Norwid, Warszawa 1991.
40. Inglot, Mieczysław, Wyobraźnia poetycka Norwida, Warszawa 1988.
41. Inglot, Mieczysław, Norwid : z dziejów recepcji twórczości, Warszawa 1983.
42. Jaki Norwid?, Poznań 1997.
43. Jakubowski, Jan Zygmunt, Szmydtowa, Zofia, Gomulicki, Juliusz Wiktor, Trzy głosy o Norwidzie, Łódź 1958.
44. Jan Paweł II, Jan Paweł II o Cyprianie Norwidzie w 180 rocznicę urodzin poety, Warszawa 2001.
45. Jasturn, Mieczysław, Forma i sens poezji : eseje i szkice, Warszawa 1988.
46. Justurn, Mieczysław, Gwiaździsty diament, Warszawa 1971.
47. Jasturn, Mieczysław, Wizerunki : szkice literackie, Warszawa 1956.
48. Jeżewski, Krzysztof Andrzej, Cyprian Norwid a myśl i poetyka Kraju Środka, Warszawa 2011.
49. Kołaczkowski, Stefan, Dwa studja : Fredro, Norwid, Warszawa 1934.
50. Kowalska, Aniela, Wiersze Cypriana Norwida
51. Kadyjewska, Anna, Korpysz, Tomasz, Puzynina, Jadwiga, Chrześcijaństwo w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 2000.
52. Kasperski, Edward, Świat wartości Norwida, Warszawa 1981.
53. Krechowiecki, Adam, O Cypryanie Norwidzie : próba charakterystyki…, Lwów 1909.
54. Korpysz, Tomasz, Wolność i niewola w pismach Cypriana Norwida, Warszawa 1998.
55. Kuik-Kalinowska, Adela, Piórem i stylem : Norwidowskie toposy i techniki artystyczne, Lublin 2019.
56. Latawiec, Czesław, Cyprian Kamil Norwid i jego czasy, Poznań 1938.
57. Lisiecka, Alicja, Norwid – poeta historii, London 1973.
58. Łapiński, Zdzisław, Norwid, Kraków 1984.
59. Łubieński, Tomasz, Norwid wraca do Paryża, Warszawa 1993.
60. Maciejewski, Janusz, Cyprian Norwid, Warszawa 1992.
61. Michalak, Halina, Cyprian Kamil Norwid (1821-1883), Warszawa 1983.
62. Melbechowka-Luty, Aleksandra, Sztukmistrz : twórczość artystyczna i myśl o sztuce Cypriana Norwida, Warszawa 2001.
63. Merdas, Alina, Ocalony wieniec : chrześcijaństwo Norwida na tle odrodzenia religijnego w porewolucyjnej Francji, Warszawa 1995.
64. Nie tylko o Norwidzie, Poznań 1997.
65. Norwid – artysta : w 125. Rocznicę śmierci poety, Poznań 2008.
66. Norwid bezdomny : w 180. rocznicę urodzin poety, Warszawa 2002.
67. Norwid - spotkania kultur, Lublin 2015.
68. Norwid wobec historii, Lublin 2014.
69. Norwid z perspektywy początku XXI wieku, Pułtusk 2003.
70. Norwid żywy, Londyn 1962.
71. Nowe studia o Norwidzie, Warszawa 1961.
72. O Norwidzie komparatystycznie, Kraków 2019.
73. Pamięci Cypriana Norwida, Warszawa 1946.
74. Piechocki, Jan, Norwidowa koncepcja sztuki – pracy, Poznań 1929.
75. Plucińska, Dorota, Norwida koncepcja literatury, Warszawa 2013.
76. Rok Norwidowski 2001 na Mazowszu, Warszawa 2003.
77. Rostworowski, Marek, Wędrowny sztukmistrz : dedykowane Norwidowi eseje o malarstwie polskim, Warszawa 1990.
78. Rozjaśnianie ciemości : studia i szkice o Norwidzie, Kraków 2002.
79. Rzońca, Wiesław, Norwid - poeta pisma : próba dekonstrukcji dzieła, Warszawa 1995.
80. Samsel, Karol, Inwalida Intencji : studia o Norwidzie, Warszawa 2017.
81. Sawicki, Stefan, Norwida walka z formą, Warszawa 1986.
82. Siemion, Wojciech, Norwid – lekcja czytania, Warszawa 2001.
83. Skubalanka, Teresa, Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad językiem i stylem, Lublin 1997.
84. Sławińska, Irena, O komediach Norwida, Lublin 1953.
85. Słownictwo estetyczne Cypriana Norwida, Warszawa 1994.
86. Słownictwo etyczne Cypriana Norwida. Cz. 1, Prawda, fałsz, kłamstwo, Warszawa 1993.
87. Studia Norwidiana. T.1, Lublin 1983.
88. Studia Norwidiana. T.2, Lublin 1984.
89. Studia Norwidiana. T.3-4, Lublin 1985.
90. Studia Norwidiana. T,5-6, Lublin 1987.
91. Studia Norwidiana. T.7, Lublin 1989.
92. Studia Norwidiana. T.8, Lublin 1990.
93. Studia Norwidiana. T.9-10, Lublin 1992.
94. Studia Norwidiana. T.11, Lublin 1993.
95. Sudolski, Zbigniew, Norwid : opowieść biograficzna, Warszawa 2003.
96. Szmyttowa, Zofia, Studia i portrety, Warszawa 1969.
97. Świegocki, Kazimierz, Norwid i poeci Powstania Warszawskiego, Warszawa 2007.
98. Świontek, Sławomir, Norwidowski teatr świata, Łódź 1983.
99. Teleżyńska, Ewa, Nazwy barw w twórczości Cypriana Norwida, Warszawa 1994.
100. Trojanowicz, Zofia, Dambek, Zofia, Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida. T.1, 1821-1860, Poznań 2007.
101. Trojanowicz, Zofia, Dambek Zofia, Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida. T.2, 1861-1883, Poznań 2007.
102. Trojanowicz, Zofia, Dambek, Zofia, Grzeszczak, Iwona, Kalendarium życia i twórczości Cypriana Norwida. T.3, Aneks, bibliografia, indeksy, Poznań 2007.
103. Trojanowicz, Zofia, Rzecz o młodości Norwida, Poznań 1968.
104. Trybuś, Krzysztof, Epopeja w twórczości Cypriana Norwida, Wrocław 1993.
105. Trznadel, Jacek, Czytanie Norwida : próby, Warszawa 1978.
106. Waśkiewicz, Andrzej Krzysztof, Cyprian Kamil Norwid "Poezje", Warszawa 1991.
107. Widacka, Hanna, Nieznany Norwid : grafika, Warszawa 1996.
108. Witkowska, Alina, Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Warszawa 1980.
109. Wollenberg-Kluza, Maria, "Obrazy z Norwida" : [katalog wystawy], Elbląg 1987.
110. Woźniewska-Działak, Magdalena, Poematy narracyjne Cypriana Norwida : konteksty literacko-kulturalne, estetyka, myśl, Kraków 2014.
111. Wspomnienie miejsc dzieciństwa i młodości Cypriana Norwida, Ząbki 2005.
112. Wyka, Kazimierz, Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje, Kraków 1989.
113. Wyka, Kazimierz, Norwid w Krakowie, Kraków 1967.
114. Zieliński, Jan, Obraz pogodnej śmierci : Norwid, Rafael, Maratti i Śmierć świętego Józefa, Lublin 2010.