Jesteś tutaj:

"Obrazy z moich myśli"

Data: 07.12.2017 r., godz. 18:00    671
Zapraszamy na promocję tomiku wierszy Bożeny Zofii Kachel "Obrazy z moich myśli".


Bożena Zofia Kachel
Filolog, poeta, prozaik, publicysta, tłumacz


Urodziła się w 1961 roku w Wyszkowie. Do 15 roku życia mieszkała wraz z rodzicami w Marianowie, gmina Długosiodło i tam też uczęszczała do szkoły podstawowej. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie i od razu po maturze podjęła pracę jako nauczycielka, kontynuując naukę najpierw w Studium Wychowania Przedszkolnego, a potem na studiach magisterskich. Do 1992 roku pracowała w Szkole Podstawowej w Sokołowie Włościańskim, w Cyganach, gdzie także przez ponad rok pełniła funkcję dyrektora oraz w Przedszkolu Nr 5 w Legionowie.
Od 1993 r. przebywała w Katanii i tam od 2006 r. zajmuje się promocją języka i kultury polskiej we Włoszech. Współpracuje z Uniwersytetem w Katanii, uczestnicząc w różnych projektach jako lektor j. polskiego. Na tym samym uniwersytecie ukończyła studia magisterskie na wydziale „Języków i literatury obcej”.
W latach 2007-2009 pracowała w Konsulacie Generalnym RP w Katanii, a od 2009 związana jest ze Stowarzyszeniem „Dagome”.
Jako publicystka zadebiutowała w kraju w „Zuchowych wieściach” w 1984 r., a jako poetka w dwutygodniku „Nasz Świat” we Włoszech w 2008 r.
Od 2007 roku współpracuje zarówno z Dwutygodnikiem „Nasz Świat”, jak i z Biuletynem Informacyjnym „Polonia Włoska”.
W latach 2011-2013 współpracowała z „Linią Media” w Otwocku. Obecnie pracuje, jako tłumacz ustny i pisemny, udziela prywatnych lekcji języka włoskiego, rosyjskiego i polskiego, współpracuje z serwisem informacyjnym „Wiadomości24” (od 2013) oraz z portalem informacyjnym Polacy we Włoszech (od 2014). A od 2017 jest członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie.
Wiersze zaczęła pisać już jako nastolatka, a obecnie pisze także artykuły i opowiadania. W centrum zainteresowania stawia przede wszystkim tematy społeczne, czyli te, w których bohaterami stają się zwykli ludzie, poszukujący prawdy i sensu życia, m.in. na emigracji i związane z nimi problemy wpływające na stosunki rodzinne i partnerskie oraz postać kobiety w szczególności w roli matki.
Jej dodatkowe hobby to fotografowanie i filmowanie.
Przez 22 lata, utrzymując stały kontakt z krajem, średnio odbywała dwie podróże w roku, a 2 lata temu przeprowadziła się na stałe do Polski. Mimo takiej decyzji jej podróże się nie skończyły. Teraz przemieszcza się między swoim domem w Warszawie, Włochami i domem rodziców w Marianowe, gdzie przebywa najwięcej.

Tomik „Obrazy z moich myśli” jest drugim opublikowanym zbiorem wierszy Bożeny Zofii Kachel. Książka została wydana w maju tego roku przez „Edytor” w Wyszkowie.
„Obrazy z moich myśli” to myśli skierowane do wielu pokoleń, odzwierciedlające tęsknotę za ojczyzną i wrażliwość na stosunki rodzinne. To liryczne zapiski podkreślające figurę kobiety cierpiącej i przestraszonej jako matki i jako partnerki. To ciągłe odwoływanie się do przeszłości i nieustanne spojrzenie w twarz rzeczywistości.