Jesteś tutaj:

Romantyk z przypadku

738
Romantyk z przypadku

W ramach obchodów Dni Norwida, w Bibliotece Miejskiej w Wyszkowie można było obejrzeć montaż poetycko - muzyczny pt. "Zrozumieć Norwida". Dr hab. Wiesław Rzońca w swoim wykładzie wyjaśnił zaś, dlaczego Norwid jest poetą nowoczesności.
Dni Norwida organizowane są w bibliotece po raz piąty. W tym roku w ich ramach podopieczni ośrodka Monar w Wyszkowie przygotowali montaż poetycko - muzyczny. Przybliżyli fakty z biografii poety, jego wiersze. W widowisku wykorzystali utwory Czesława Niemena. Całość obrazowała prezentacja multimedialna. Składały się na nią obrazy eksponatów, dotyczących Norwida z wystawy Barbary Wachowicz. Wykład na temat "Norwida XXI wieku" miał dr hab. Wiesław Rzońca, prof. Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Przyznał, że o Wyszkowie po raz pierwszy usłyszał właśnie po przeczytaniu wstępu do tomiku Norwida w szkole średniej. Wiesław Rzońca rozprawił się z wizją Norwida - romantyka.
- Jesteśmy przekonani, że nowatorstwo Norwida, które przecierpiał, możemy umieścić w pojęciu premodernizmu - zauważył.
Następnie wykładowca wyjaśnił, jakie są wyznaczniki awangardaryzmu poety. Po pierwsze, jego utwory charakteryzuje wieloznaczność i poruszenia obrazów.
- Norwid był poetą hybrydowym. Spotykało się u niego różne tendencje kulturowe. Nawiązywał do antyku, pierwiastków biblijnych czy Polski mazowieckiej. Nie buntuje się przeciwko Bogu. Artyzm dla Norwida jest bardzo ważny, a romantyzm skupiał się na ideowości - tłumaczył Wiesław Rzońca.
Kolejną cechą jest interpretacja Norwida, która daje radość czytelnikom, odkrywającym znaczenia słów poety. Jego mowę charakteryzuje niezrozumialstwo.
- Norwid był konsekwentny w swoim pisaniu, dlatego jest wciąż aktualny. Awangarda mu się opłaciła, bo jego poezja jest uniwersalna - powiedział profesor.
Dodatkowo Norwid wypracował kategorię Europy, nie odnosił się tylko do Polski. W swoich utworach zawiera pojęcie życia.
- U romantyków nie ma potoczności życia, wyeliminowali codzienność. U Norwida jest zwykły człowiek. Norwid jest poetą kultury i miasta. Mówi o kwestiach, które dotyczą człowieka w ogóle - stwierdził Wiesław Rzońca.
Kolejnym wyznacznikiem awangardowości Norwida jest jego zainteresowanie sztuką, estetyką, artyzmem. Wyciągał wnioski z panujących w ówczesnej Europie nurtów artystycznych.
- Norwid nie był specjalnym nowatorem. Miał odwagę podejmować panujące w Europie kwestie artystyczne. Był europejczykiem.
Na zakończenie wyjaśnił, że Norwid stał się romantykiem z przypadku. Był potrzebny badaczom, jako przykład romantyka cierpiącego i polemizującego.
- Norwid był poetą wieloepokowym, rozciągniętym między romantyzmem, a modernizmem, a nie romantykiem - podsumował.

Ewelina Przygoda


Źródło: "Głos Wyszkowa " Nr 44 z 1 listopada 2011 r.