Jesteś tutaj:

Uczmy się od dzieci

830
Uczmy się od dzieci

Dzieci z trzech grup teatralnych prowadzonych przez Renatę Zmaczyńską-Zadrożną, pokazały swoje umiejętności podczas spotkania w wyszkowskiej bibliotece. Był m.in. teatr cieni, inscenizowane scenki, zabawy słowem.
Spotkanie "Dzieci dzieciom" odbyło się. 29 marca w ramach projektu "Biblioteka Akademią Aktywności". Gospodarzami były pracownik działu dla dzieci i młodzieży Małgorzata Lamparska i instruktor teatralny Renata Zmaczyńska-Zadrożna. Na scenie zaprezentowały się dzieci z grup teatralnych: "Zagadkowy wędrowiec", działającej w Zespole Skół nr 3 w Wyszkowie,. .Błękitne myśli" ze Szkoły Podstawowej nr l w Wyszkowie i "Tęczowy zawrót głowy" ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wyszkowie.
- Praca z dziećmi to ogromny przywilej - przyznała Renata Zmaczyńska-Zadrożna, wspominając o swoich zajęciach. Przypomniała o Międzynarodowym Dniu Teatru (27 marca)
i wielkiej radości, którą daje zabawa w teatr, poznanie jego pracy od kulis. Odnosząc się do święta, tego wieczoru nazwała bibliotekę "małym Paryżem" (pierwsze Dni Teatru odbywały się w tym mieście). Dzieci zaprezentowały sztuki o przyjaźni, o pomaganiu, bawiły się również w teatr cieni. Organizatorzy zapewnili ponadto inne zabawy, m.in. dzieci przedstawiały obrazem nieznane sobie słowa (banialuki i kociokwik), przygotowały zagadki teatralne (postacie do odgadnięcia). Każde trudne słowo było wyjaśniane za pomocą wierszy Agnieszki Frączek. Zebrani przypomnieli sobie również najważniejsze terminy związane z teatrem, tj. kostiumolog czy reżyser. Spotkanie było "teatralne" w szerokim tego słowa znaczeniu, mówiono o pracy zespołu, bawiono się wyobraźnią, improwizowano sztuki, skupiono się też na ważnym aspekcie warsztatu aktorskiego - dobrej dykcji i pamięci. Dzieci musiały zmierzyć się z językowymi łamańcami, zinterpretować jedno zdanie na kilka sposobów, zapamiętać jak najwięcej słów.
Dzieci są twórcze, odważne i otwarte - Renata Zmaczyńska-Zadrożna podsumowała wysiłki młodych aktorów. Możemy się od nich uczyć. Wszystkie wasze pomysły są dobre, bo własne, oryginalne. My tutaj nie krytykujemy, doceniamy zaangażowanie i pokonanie tremy. Chciałabym, by takich spotkań było więcej.
E.E.

Źródło: "Wyszkowiak" Nr 14 z 4 kwietnia 2012 r.