Jesteś tutaj:

Odkrywanie tajemnic sztuki współczesnej

430
Odkrywanie tajemnic sztuki współczesnej

?Narodziny współczesności - przełomy kulturalne w XX wieku? nosił tytuł pierwszego z cyklu warsztatów poświęconych panoramie sztuki współczesnej. Spotkania mówiące o artyzmie ostatnich dziesięcioleci odbywać się będą przez najbliższe kilka miesięcy w bibliotece miejskiej, a poprowadzi je Jarosław Górski - kulturoznawca, pisarz, krytyk literacki i popularyzator kultury.
Do tej pory Jarosław Górski prezentował wykłady pn. ?Czytamy malarstwo?. Podczas spotkania, które odbyło się 14 listopada, powiedział, ze zauważył zainteresowanie sztuką współczesną. Co obecnie dzieje się w sztuce, w jaki sposób odbiera się sztukę powstającą na oczach odbiorców, a która często wydaje się być niezrozumiała, to główne zagadnienia przyszłych zajęć. - W najbliższym czasie naszą uwagę zajmą najważniejsze zjawiska artystyczne współczesności - powiedział.
Zwrócił uwagę na najważniejsze dziesięciolecie, przypadające na lata 1906-1916, kiedy dokonało się kilka zasadniczych przełomów.
- Zmienił się sposób patrzenia na sztukę oraz sposób jej uprawiania - zauważył.
Wśród najważniejszych twórców sztuki XX-wiecznej wymienił Kandinskiego, Malewicza, Picassa. Wiele o poczuciu piękna i estetyce przełomu XIX i XX wieku mówiły obrazy Henryka Siemiradzkiego.
- To nie kierunki awangardowe, ale właśnie akademizm, kierunek najbardziej oczywisty i najmniej twórczy, był najbardziej popularny wśród miłośników sztuki - podkreślił Górski.
Kontynuując wspomniał, że Siemiradzki w umiejętny sposób potrafił przedstawić detale architektoniczne czy przyrodnicze, także w niezwykły sposób przedstawiał myśli kompozycyjne oraz łatwy do dostrzeżenia ładunek emocjonalny. Kulturoznawca dla zilustrowania fermentu artystycznego i intelektualnego, który miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku, przedstawił kilka dzieł Paula Cezanne'a.
- Artysta jest świadomym eksperymentatorem - zwrócił uwagę. - Malarze posługują się motywami, które w sztuce pojawiają się często, chętnie używając zakorzenionych wyobrażeń. Jak tłumaczył, według interpretatorów ówczesnej sztuki, opiera się ona na sztuce akademickiej i impresjonistycznej. Trudno jest oddać wyłącznie za pomocą malarstwa impresjonistycznego pęd współczesności.
- Dawne malarstwo akademickie i impresjonizm są sztukami medytacyjnymi, wymagającymi zastanowienia się nad konkretnymi dziełami - zaznaczył Górski. - Z drugiej strony pokazują rzeczywistość jako spokojny, stonowany byt, nawet jeśli realiści ukazywali coś w sposób dynamiczny - dodał.
Podkreślił, że twórcy francuscy i nie tylko, chętnie czerpali wzorce ze sztuki uprawianej przez Cezanne'a.
- Picasso był silnie związany z francuską tradycją W 1906 roku wystawiono obrazy Cezanne'a w Paryżu, a ?Panny z Avinionu? z 1907 roku Picassa czerpią z motywu kąpiących się kobiet - podsumował. Kolejne warsztaty noszą tytuły: ?Polscy giganci sztuki współczesnej: Kantor, Opałka, Abakanowicz?, ?Co słychać w polskich galeriach??, ?Sztuka wychodzi na ulicę?, ?Niezwykła kariera designu?, ?Polski design, czyli jak stworzyć piękną ojczyznę?, ,,Kicz z dystansu i bez dystansu?,, Artysta jako dzieło sztuki?, ?Sztuka w poszukiwaniu nowych mediów i środków wyrazu?, ?Nowe media w sztuce?.
M.P.

Źródło: ?Wyszkowiak? Nr 47 z 19 listopada 2013 r.