Jesteś tutaj:

Rajd śladami bitwy

469
Rajd śladami bitwy

Uczestnicy rajdu rowerowego ?Śladami Bitwy Warszawskiej 1920 roku? poznali miejsca związane nie tylko z tamtymi wydarzeniami. Dowiedzieli się wiele o niezwykłych ludziach, wydarzeniach i historii miejsc na ziemi wyszkowskiej.
Przewodnikiem był Mirosław Powierza - regionalista z biblioteki. Na rowerach ruszyło z nim ponad trzydziestu uczestników wyprawy, która rozpoczęła się na Skwerze Jana Pawła II przed kościołem św. Idziego w Wyszkowie.
Wycieczka była wielopokoleniowa. Wiele osób zabrało ze sobą dzieci. Najstarszym uczestnikiem wyprawy był ponad siedemdziesięcioletni Mieczysław Joniuk, najmłodszym sześcioletni Szymon Bielecki. Trasa liczyła około 30 km i biegła przez Brańszczyk, Kamieńczyk i Rybienko Leśne.
Pierwszym punktem wyprawy była stara plebania przy kościele św. Idziego. Tam uczestnicy rajdu zwiedzili wystawę ?Najazd bolszewicki 1920?. Kolejnym przystankiem - cmentarz parafialny w Wyszkowie, gdzie zapalono znicz przy pomniku pomordowanych przez czerezwyczajkę w 1920 roku. A potem cykliści zatrzymali się przy krzyżu w Turzynie, przy którym znajduje się tablica, przypominająca o długiej, bo ponad 800-letniej historii miejscowości.
Z kolei na cmentarzu w Brańszczyku znajduje się grób żołnierzy, którzy zginęli pod Komisarką (Ojcowizna) w 1920 roku. Uczestnicy rajdu zatrzymali się też przy mogiłach osób, które odegrały znaczną rolę w lokalnej historii. Jedną z nich był Piotr Kulasiński, patron szkoły w Trzciance. Na cmentarzu jest również mogiła Marii Żywirskiej, autorki książki ?Puszcza Biała, jej dzieje i kultura?. Do promu, który miał przetransportować członków rajdu z Brańszczyka do Kamieńczyka, wyruszyli drogą, którą dawniej podróżowano z Warszawy do Wilna. W Kamieńczyku uczestnicy rajdu zatrzymali się przy pomniku poległych za ojczyznę w Powstaniu Styczniowym 1863 roku. Rajd zakończył się ogniskiem w Rybienku Leśnym. Tu też zapalono znicze przy pomniku upamiętniającym wydarzenia z 17 sierpnia 1920 roku. Pomnik powstał w latach dwudziestych XX wieku, dzięki staraniom księdza Wiktora Mieczkowskiego. O jego historii opowiedział Adam Mickiewicz.
Rajd zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka w Wyszkowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wyszkowa, Puszczy Białej i Kamienieckiej.
TEKST i ZDJĘCIE EWELINA PRZYGODA.

Źródło: ?Głos Wyszkowa? Nr 33 z 20 sierpnia 2013 r.