Jesteś tutaj:

W Ukrainie widzą przyszłość

498
W Ukrainie widzą przyszłość

Od podpisania umowy o współpracy między gminą Wyszków a Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku rozpoczęła się wizyta delegacji ukraińskiej w Wyszkowie. Wizyta jest wstępem do l Regionalnego Forum Gospodarczego, które ma się odbyć w naszym mieście 29 maja.
Z wizytą do Wyszkowa w czwartek, 7 lutego, przybyły delegacje Urzędu Miasta w Winnicy oraz Obwodu Winnickiego na Ukrainie. Wizyta odbyła się w ramach współpracy zagranicznej Wyszkowa i Winnicy. Początki tej współpracy dały kontakty kulturalne dwóch zespołów - wyszkowskiej Rewii ?Sylaba? oraz ukraińskiego ?Barwinok?.
- Doszliśmy do wniosku, dlaczego by nie rozszerzyć tej współpracy na pola samorządowe, gospodarcze - mówił burmistrz Grzegorz Nowosielski. Nie ukrywał, że inicjatywa spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem ze strony władz Winnicy. Wyszkowianie byli już z wizytą w tym ukraińskim, prawie 370-tysięcznym mieście. Teraz przyszła kolej na rewizytę.

Samorządowo-naukowa współpraca

Piątek, 8 lutego, członkowie delegacji ukraińskiej spędzili na spotkaniach gospodarczo-biznesowych oraz poznawaniu Wyszkowa. Najpierw odwiedzili Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe. Byli świadkami podpisania umowy o współpracy między gminą Wyszków a Szkolą Wyższą im. Pawła Włodkowica, której filia już od 15 lat istnieje w Wyszkowie. Umowa o współpracy dotyczy sfery popularyzacji naukowej, aktywizacji zawodowej i społecznej oraz działań promocyjnych.
- Nasza samorządowo-naukowa współpraca układa się bardzo dobrze - mówił burmistrz . Grzegorz Nowosielski. Dlatego m.in. majowe Forum Gospodarcze odbędzie się w wyszkowskiej filii płockiej uczelni. Burmistrz podkreślał, że to już druga -po warszawskim Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego - uczelnia wyższa, która swoim potencjałem zechciała wesprzeć samorząd Wyszkowa. ?
Przedstawiciel rektora podkreślał, że ambicją uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr na rynek lokalny, ale szkoła jest też otwarta na współpracę zagraniczną.

Poznawanie Wyszkowa i Winnicy

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim burmistrz zaprosił delegacje do wizyty w przemysłowej dzielnicy Wyszkowa, tamtejszych zakładach pracy. Zaprezentowano im również nowoczesną infrastrukturę miejską w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji oraz Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.
Popołudniu w Bibliotece Miejskiej odbyło się natomiast spotkanie delegacji z Ukrainy z kilkunastoma przedsiębiorcami i z Wyszkowa w ramach projektu ?Przedsiębiorczy Wyszków?. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i informacji w zakresie gospodarki i prowadzenia i działalności gospodarczej. Przedstawiciele Winnicy mówili szeroko o swoim mieście i regionie, które jawi się jako nowoczesne, zurbanizowane, europejskie miasto, otwarte na inwestorów zagranicznych, ale też i z ogromnym potencjałem wewnętrznym, bowiem rocznie rodzi się tam ponad 6 tysięcy dzieci. Winnica posiada wspaniałą bazę naukową i oświatową (pięć państwowych uczelni wyższych, kilkadziesiąt szkół i przedszkoli), liczne zakłady przemysłowe oraz nowoczesną administrację.
Sobota, 9 lutego, upłynęła gościom z Ukrainy na kolejnych spotkaniach i poznawaniu miasta oraz jego mieszkańców. Wzięli oni udział w premierze najnowszego widowiska Rewii Dziecięcej ?Sylaba?. Tuż przed rozpoczęciem koncertu uczestni; czyli w oficjalnym otwarciu Wyszkowskiego Ośrodka Kultury ?Hutnik? po niedawnej modernizacji.

Kolejna wizyta w maju

Goście z Ukrainy odjechali z Wyszkowa w niedzielę, 10 lutego. Z kolejną wizytą-pojawią się w maju, na I Regionalnym Forum Gospodarczym. Właśnie omówieniu przebiegu forum poświęcona była znaczna część ubiegłotygodniowej wizyty w Wyszkowie. W dyskusji, poza ukraińską delegacją, w skład której weszli m.in. zastępca burmistrza Winnicy, przedstawiciel Winnickiej Rady Obwodowej, uczestniczyli także przedstawiciele Ambasady Ukraińskiej w Polsce, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Mazowieckiego, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Związku Miast Polskich. Wszystkie te instytucje pozytywnie odniosły się do pomysłu organizacji Forum i zapowiedziały w nim swój udział. Ponadto miasto do współpracy Kancelarię Prezydenta RR Ministerstwo Gospodarki, Krajową Izbę Gospodarczą, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polską Agencję Rozwoju Gospodarczego i wiele innych. W Forum wezmą udział zagraniczni partnerzy samorządowi Wyszkowa i powiatu wyszkowskiego - m.in. z Wyszgorodu i Złoczowa.
Majowe Forum wstępnie podzielono na trzy panele. Pierwszy ?Mazowsze regionem otwartym na inwestorów? przewiduje zapoznanie ze specyfiką regionu, jego potencjałem i możliwościami. W drugiej części uczestnicy Forum postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące inwestycji na Ukrainie, które - zdaniem zastępcy burmistrza Wyszkowa Adama Mroza - mogą być receptą na kryzys gospodarczy. O walorach gospodarczych i możliwościach inwestowania na Ukrainie opowie mer Winnicy Włodzimierz Grojsman. Zaprezentują się też firmy, które już prowadzą interesy na Ukrainie. W trzeciej części Forum uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania, jak samorządy mogą wspierać przedsiębiorców i pozyskiwać inwestorów. Przedsiębiorcy ukraińscy oraz polscy, w tym wyszkowscy, będą mogli zaprezentować swoje stoiska podczas Forum. Chętni udziałem w majowym przedsięwzięciu mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.
W tym roku ma się również odbyć wspólny koncert ?Sylaby? i zespołu ?Barwinok?. Termin nie jest jeszcze uzgodniony, ale niewykluczone, że koncert odbędzie się w Warszawie dla dwóch prezydentów, w ramach oficjalnej wizyty prezydenta Janukowycza w Polsce.
TEKST i ZDJĘCIE ELWIRA CZECHOWSKA

Źródło: ?Głos Wyszkowa? Nr 6 z 12 lutego 2013 r.