Jesteś tutaj:

Odznaczenia i debata

997
Odznaczenia i debata


W czterech turach odbyła się debata zorganizowana w Wyszkowskim Ośrodku Kultury "Hutnik" 23 maja z okazji Święta Samorządu. Poprzedziło ją wręczenie odznaczeń prezydenckich sześciu osobom.
Medale wręczył sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Olgierd Dziekoński przy asyście burmistrza Grzegorza Nowosielskiego. Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali: Barbara Godleś - pracownica wyszkowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Anna Godleś - pracownica OPS, Marzena Karpińska - pracownica OPS, Adam Mróz - zastępca burmistrza oraz Elżbieta Świtalska - pracownica wydziału promocji Urzędu Miejskiego. Według informacji zawartych na stronie intemetowej Kancelarii Prezydenta, Krzyż Zasługi "nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną". Z kolei medal za długoletnią służbę ("nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa") dostała Elżbieta Kwaśniewska z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
- To państwo polskie przyznało państwu te odznaczenia. W sposób oczywisty nie wszyscy mogą być odznaczeni. Wszyscy pracują, ale niektórzy są w szczególnych sposób zauważeni - powiedział Olgierd Dziekoński. Debatę poprowadziła pracownica wydziału promocji Urzędu Miejskiego, doktorantka na wydziale nauk politycznych Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Aneta Kowalewska.
- Myślę, że mamy co świętować - polski samorząd terytorialny budowany przez ostatnie ćwierćwiecze znakomicie zrealizował pokładane w nim nadzieje. Bez żadnej przesady można powiedzieć, że to jedno z największych osiągnięć polskiej transformacji systemowej - powiedziała. Były cztery panele dyskusyjne, w których głos zabrali politycy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, naukowcy. W pierwszej z nich wystąpił m.in. burmistrz Grzegorz Nowosielski, który mówił o strategii gminy Wyszków dotyczącej pobudzania rozwoju lokalnego i inwestycji. Wspomniał o przedsiębiorstwach niegdyś funkcjonujących w mieście jak FSO, huta szkła, fabryka mebli.
- W latach 90. nastąpił upadek przemysłu. Pokłosiem tego była strategia Wyszkowa, która odwracała tendencje, obraziliśmy się na przemysł, poszliśmy w stronę turystyki - stwierdził. - Oczywiście możemy powiedzieć, że na terenie gminy mamy dwie piękne rzeki, lasy, czyste powietrze, tylko nigdy nie mieliśmy takich tradycji. Mazury oddalone od nas o dwie godziny drogi są o wiele bardziej ciekawą ofertą, a pobliski Zalew Zegrzyński bije nas na głowę. Obraziliśmy się na przemysł, zamiast dostosować go do istniejących warunków. Konsekwencje były takie: ani nie rozwijaliśmy turystyki, ani przemysłu. Nowa strategia zupełnie odwróciła te tendencje. Jeśli turystyka to weekendowa - stwierdził.
Ukłonem w stronę przemysłu ma być chociażby, zdaniem burmistrza, scalanie przez samorząd działek i sprzedawanie inwestorom gotowych kwartałów. To też budowanie dróg w dzielnicy przemysłowej. G. Nowosielski zaznaczył, że gmina stara się zachęcić łudzi do meldowania się w Wyszkowie i płacenia tutaj podatków. Próbą zachęty do tego mają być ulgi, jak chociażby Wyszkowska Karta Rodziny.

J.P.

Źródło: "Wyszkowiak" Nr 21 z 27 maja 2014 r.