Jesteś tutaj:

Będzie czuwał nad książnicą

514
Profesor Ludwik Maciąg powrócił duchem do Biblioteki Miejskiej
Będzie czuwał nad książnicą

Honorowy Obywatel Wyszkowa, wybitny artysta malarz, miłośnik koni, wielki patriota i wyjątkowy człowiek - prof. Ludwik Maciąg został patronem sali konferencyjnej Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie. Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy odbyła się w sobotę, 18 grudnia.

W tym roku mija 90. rocznica urodzin prof. Ludwika Maciąga, wybitnego artysty malarza, miłośnika koni, który od trzydziestu lat związany byt z ziemią wyszkowską i jest Honorowym Obywatelem Wyszkowa. Chcąc uczcić jego pamięć, Rada Miejska w Wyszkowie 9 listopada zdecydowała o nadaniu imienia Profesora sali konferencyjnej w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej. Nad wejściem do sali konferencyjnej odsłonięta została prosta, marmurowa tablica pamiątkowa prof. Ludwika Maciąga. Inicjatorką uczczenia w ten sposób pamięci Profesora była dyrektor biblioteki, Małgorzata Ślesik-Nasiadko.

Profesor Ludwik Maciąg był wybitnym malarzem, wieloletnim wykładowcą i dziekanem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, żołnierzem Armii Krajowej, doskonałym jeźdźcem i miłośnikiem koni. W 2007 roku otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wyszkowa. Odkąd zamieszkał w okolicach Wyszkowa był bardzo blisko związany z biblioteką.

W sali konferencyjnej biblioteki, w której wielokrotnie odbywały się wystawy malarstwa, rzeźby, ilustracji książkowych Profesora spotkali się jego przyjaciele, wielbiciele jego twórczości, ale także ci, którym nie było dane poznać go osobiście, ale, na których jego twórczość robiła wrażenie. Tym razem jednak to już nie Profesor przybliżał odbiorcom malarstwo polskie, czy też opowiadał o swojej żołniersko-kawaleryjskiej przeszłości - to jego szczególną osobowość wspominano.

Najpierw jednak symbolicznego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali Elżbieta Szczuka i Wiesław Czapski, którzy Profesora znali i którzy wiele serca i energii wkładają, by pamięć o nim została zachowana. Tablicę poświęcił ksiądz Zenon Mosakowski. O Profesorze mówiła Małgorzata Ślesik-Nasiadko - jego związkach i współpracy z biblioteką. O zasługach prof. Ludwika Maciąga dla Wyszkowa i lokalnego samorządu mówił przewodniczący rady miejskiej, Józef Biernacki.

Na tę szczególną uroczystość dotarli przyjaciele Profesora z różnych zakątków Polski. Pięknie o nim samym i jego sztuce mówił prof. Stanisław Baj, prorektor Akademii Sztuk Pięknych.

- Wielkie szczęście dla Wyszkowa i okolic, że miał taką osobowość, do której w wielu sytuacjach może się odwoływać. To element budowania lokalnej tożsamości - mówił prof. Baj. Opowiadał o sztuce Profesora pośród jego dzieł, w tle zachwycały zimowe akwarele Ludwika Maciąga.

Uroczystości towarzyszył koncert zespołu w składzie: Adam Kublik (skrzypce), Paweł Listwon (fortepian) i Anna Potyrała (śpiew).
ANETA KOWALEWSKA


Źródło: "Głos Wyszkowa" Nr 52 z 28 grudnia 2010 r.